POČETNA  /  PODRŠKA /  PITANJA I ODGOVORI (FAQ)

PITANJA I ODGOVORI (FAQ)


Budite spremni prepoznati budućnost

[ ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAŠI ODGOVORI ]

Web i FTP (10) Baze podataka (3) Scripting (12) E-mail (8) Plaćanje i računi (3) Razno (6)

Scripting (12)

 

 • Gdje mogu naći korisne informacije o ASP, ASP.NET, PHP, JavaScript, SQL, XML, HTML, CSS i sl.?
  Website www.w3schools.com je dobar početak za samostalno učenje o raznim web tehnologijama.
 • Imate li instaliran Zend Accelerator?
  Da, Zend acclerator je dostupan na svim našim Windows hosting serverima.
 • Imate li instaliran IonCube loaders?
  Da, IonCube loaders je dostupan na svim našim Windows hosting serverima.
 • Imate li podršku za ASP.NET MVC (Model View Controller)?
  Da, MVC website može se koristiti na našim Windows serverima. MVC nije unaprijed predinstaliran - jednostavno po potrebi prebacite System.Web.Mvc.dll ili Microsoft.Web.Mvc.dll u "bin" folder.
 • Što je Persits ASPJpeg?
  Persits ASPJpeg je server-side komponenta koja vam omogućava izmijenu slikovnih podataka u ASP skriptama. Više informacija možete saznati na www.aspjpeg.com.
 • Što je Persits ASPEMail?
  Persits ASPEMail je server-side komponenta koja se koristiti za slanje e-mail poruka s naših e-mail servera. Više informacija možete saznati na www.aspemail.com.
 • Što je Persits ASPUpload?
  Persits ASPUpload je server-side komponenta koja se može koristiti za upload datoteka s klijenta na server (pod svojom domenaom). Više informacija možete saznati na www.aspupload.com.
 • Što je Dimac w3 JMail?
  Dimac w3 JMail je server-side komponenta koja se može koristiti za slanje e-mail poruka s naših e-mail servera. Više informacija možete saznati na www.dimac.net.
 • Što je ASPSMS?
  ASPSMS je server-side komponenta koja omogućava slanje SMS (Short Message Service) poruka s naših web servera. ASPSMS zahtijeva valjano korisničko ime i lozinku - više onformacija na www.aspsms.com.
 • Što je Dundas Mailer?
  Dundas Mailer je server-side komponenta koja se može koristiti za slanje e-mail poruka s naših e-mail servera. Više informacija možete saznati na www.dundas.com. Napomena: Dundas Mailer ne podržava tkz. ''message queuing''. Ako trebate ''message queuing'' onda koristite Persits ASPEMail.
 • Što je Dundas Upload?
  Dundas Upload je server-side komponenta koja se može koristiti za upload datoteka s klijenta na server (pod svojom domenom). Više informacija možete saznati na www.dundas.com.
 • Što je XMLDOM (MSXML)?
  XMLDOM (MSXML) je XML parser koji omogućava stvaranje/manipulacija XML dokumenata i podataka. Više informacija možete pronaći na www.w3schools.com.

 

 

Gradimo pouzdana i dugotrajna partnerstva - kontaktirajte nas već danas...   ❯ ❯ ❯